Zawieszenie Działalności

Zdarza się, że przedsiębiorca podejmuje decyzję o zawieszeniu prowadzonej działalności gospodarczej z powodu nienajlepsze sytuacji finansowej firmy. Czas takiego zawieszenia może być bezterminowy lub okresowy, ale nie krótszy niż 30 dni. Ale co w sytuacji, kiedy termin zawieszenia dobiega końca lub sytuacja spółki na tyle uległa poprawie, że właściciel chce wznowić jej działalność? Gdzie wtedy należy zwrócić się i jakie podjąć kroki? Na te pytania odpowiemy poniżej.

Zawieszenie Działalności
Zawieszenie

Wznowienie działalności gospodarczej to powrót do prowadzenia firmy po jej czasowym zawieszeniu.Działalność można wznowić w każdym momencie, ale tak, jak wyżej zostało wspomniane,nie wcześniej niż 30 dni po zawieszeniu.Wznowienie nie następuje automatycznie, nawet jeżeli wcześniej została wskazana końcowa data okresu zawieszenia. W celu uaktywnienia spółki zarejestrowanej w CEIDG należy do urzędy miasta, dzielnicy lub gminy złożyć wniosek CEIDG-1. Można go przekazać drogą elektroniczną, osobiście lub listownie. Wznowienie działalności następuje z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpłynięcia wniosku. Jeśli dane spółki lub przedsiębiorcy zmieniły się w trakcie zawieszenia należy je aktualizować przy składaniu wniosku.Usługa wznowienia działalności gospodarczej jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty można ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika. Spółkę cywilną zawiesza się i wznawia w GUS i urzędzie skarbowym, tam, gdzie została zarejestrowana. W GUS należy złożyć druk RG-OP i RG-SC, a w US formularz NIP-2 . W CEIDG składa się wniosek dopiero po dopełnieniu formalności w GUS i US. Przy wznawianiu działalności regulowanej, która wymaga posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji wniosek należy złożyć do CEIDG i jednocześnie do właściwego urzędu kontrolującego tę działalność, np. firmy chroniące osoby i mienie muszą składać wnioski także do MSWiA. Tutaj też trzeba sprawdzić, czy nie wygasł okres ważności zezwoleń, koncesji i licencji Jeśli tak, należy złożyć wnioski o ich przedłużenie.

Po wznowieniu działalności spółka wraca do prowadzenia księgowości na zasadach sprzed jej zawieszenia, a przychody i koszty ewidencjonuje się od dnia wznowienia działalności. Jeśli ewidencja jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub przychodów przy ryczałcie, nie zakłada się nowej księgi, jeśli wznowienie działalności nastąpiło w ciągu tego samego roku co zawieszenie.Natomiast przy prowadzaniu pełnej księgowości, po wznowieniu działalności otwiera się księgi rachunkowe m.in. w sytuacji, gdy wznowienie następuje na początku roku obrotowego, oraz gdy księgi zostały zamknięte za rok obrotowy, w którym działalność została zawieszona. W tych przypadkach wznowienia prowadzenia księgowości nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego.Po wznowieniu działalności gospodarczej rozliczenia podatkowe odbywają się także na tych samych zasadach, co przed zawieszeniem, jedynie trzeba uwzględnić w nich przychody uzyskane w okresie zawieszenia lub koszty uzyskania przychodu poniesione z czasu zawieszenia. Przy obrotach wyrobami akcyzowymi po przerwie podlega się kontrolom organów celnych. Jeśli w trakcie zawieszenia nie nastąpiły żadne zmiany, które miałyby wpływ na obowiązek ubezpieczeń lub wysokość składek, to nie trzeba składać żadnych dodatkowych dokumentów do ZUS. ZUS wtedy automatycznie otrzyma informację o wznowieniu działalności gospodarczej po złożeniu wniosku do CEIDG-1. W innym przypadku należy samodzielnie zarejestrować się w ZUS w ciągu 7 dni od wznowienia działalności.

Przedsiębiorca przez okres zawieszenia spółki może na nowo przeanalizować formę swojego biznesu i wprowadzić korzystne zmiany, a następnie, w czasie dla siebie dogodnym, bez skomplikowanych procedur, wznowić działalność i dalej prężnie prosperować branży.

W sytuacji, w której spółka ma zadłużenia niemożliwe do spłacenia i jej zawieszenie w niczym już nie pomoże, można liczyć na wsparcie ze strony kancelarii LTDBroker, która zajmuje się skupem zadłużonych spółek. LTDBroker to rozsądne rozwiązanie kryzysu w firmie stojącej na skraju bankructwa i nękanej przez wierzycieli oraz kontrole ze strony ZUS i US. Zapraszamy do kontaktu. Gwarantujemy skuteczną pomoc.