Niepotrzebne spółki

Sposoby zamknięcia działalności

Siedziba firmy
Biuro, siedziba firmy

Jeśli posiadasz udziały w spółce która nie jest już potrzebna, lub zorganizowane przedsiębiorstwo którego nie chcesz czy nie możesz z jakichś względów dalej prowadzić, najlepiej przekazać sprawę specjalistom.

1. Likwidacja Spółki

Działając w Twoim imieniu, zostanie przeprowadzona likwidacja spółki. Niestety przy tym rozwiązaniu trzeba liczyć się z dosyć dalekim terminem zakończenia procedur (około 12 miesięcy) i zaangażowaniem udziałowców i zarządu w cały proces.

Zakres usług

zatwierdzenie powołania likwidatora
prowadzenie procesu likwidacyjnego spółki
nadzorowanie rozdysponowania środków uzyskanych z likwidacji majątku spółki
dokonanie spłat wierzycieli
współpraca z księgowością
ustalenie i przekaz
anie kosztów związanych z likwidacją na rzecz osób trzecich złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru
przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji

2. Przejęcie udziałów

Natychmiastowe pozbycie się spółki: zmiana zarządu i udziałowców, zmiana adresu siedziby, ewentualne inne zmiany konieczne w danej sytuacji. Przygotowujemy całą dokumentacje i nadzorujemy proces, aż do uwidocznienia w Sądzie KRS odpowiednich zmian.

Harmonogram działań

przygotowanie odpowiednich uchwał i umów
spotkanie u notariusza - zbycie udziałów, odwołanie zarządu
przygotowanie druków i formularzy
dokonanie odpowiednich wpisów w Sądzie KRS

Czas całego postępowania: około 4 tygodni
Proces zmian po przejęciu udziałów odbywa się bez udziału byłych właścicieli, nie wymaga od nich żadnego zaangażowania czasowego ani finansowego.

Jeśli zastanawiasz się kto kupi towją spółkę, to odpowiedzi jest prosta Ja, "kupie zadluzona spolke", "kupię spółkę z długami", i pomogę w upadłość spółek.