NASZE USŁUGI

LIKWIDACJE

Pomożemy przejść przez
konieczne formalności

Proces likwidacji spółki jest regulowany przez przepisy kodeksu społek handlowych. Pomagamy w całym postępowaniu od zgłoszenia likwikwidacji az po wykreslenie spółki z rejestru.


Likwidacja wymaga następujacych działań:

 • uchwała wspólników
 • powołanie likwidatora
 • bilans otwarcia likwidacji
 • wezwanie wierzycieli spółki publikowane w monitorze sądowym
 • aktualizacja NIP i VAT
 • zakończenie bieżących spraw spółki
 • podział majątku spółki pomiędzy wspólników z bilansem poprzedzającym podział
 • zgromadzenie wspólników zatwierdza likwidację
 • zabezpieczenie przechowywania ksiąg i dokumentów spółki

KUPNO SPÓŁEK

W każdej sytuacji znajdziemy inwestora

Pośredniczymy w znalezieniu podmiotu polskiego lub zagranicznego zainteresowanego przejęciem Twojej firmy i kontynuowanie jej działalności. Proponujemy przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa w zakresie działalności, spraw pracowniczych, misji spółki, zawartych umów. Obsługujemy spółki w każdej sytuacji finansowej, zadłużone u kontrachentów, oraz w ZUS i urzędzie skarbowym.


Etapy transakcji:

 • przejęcie udziałów w spółce
 • przejęcie zobowiązań w spółce
 • odwołanie obecnego zarządu (absolutorium) i powołanie nowego zarządu
 • przeprowadzenie zmian w KRS dotyczących zarządu, wspólników, adresu siedziby, także nazwy i umowy spółki

ZMIANY W ZARZĄDZIE

Przejęcie zarządu w spółce

W wymagających tego sytuacjach znajdziemy dla firmy odpowiednie osoby do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki. Nowy zarząd spółki prowadzi jej sprawy dla dotychczasowych wspólników na określonych zasadach i w określonym w kontrakcie czasie.

PRZEKSZTAŁ-CENIA

Monitorujemy cały proces

Oferujemy obsługę przekształceń form prawnych działalności gospodarczej.


 • spółki komandytowe
 • spółki komandytowo - akcyjne
 • przejęcie zobowiązań indywidualnej działalności gospodarczej przez spółkę i jej dalsza restrukturyzacja
 • przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę i dalsza restrukturyzacja utworzonej spółki

SPRZEDAŻ SPÓŁEK

Gwarancja jakości

Oferujemy do sprzedaży spółki kapitałowe które nie rozpoczeły działalności, jak również spółki z historią działalności gospodarczej.
Spółki, które wcześniej prowadziły działalność, bądź nadal ją prowadzą są weryfikowane przez naszą kancelarię przed wystawieniem na sprzedaż. Zawsze rzetelnie przedstawiamy kupującemu faktyczny stan finansowo prawny w jakim znajduje się przedsiębiorstwo.

USŁUGI DORADCZE

Odpowiedzialna Księgowość
Konsultacje prawne

​Księgowość

 • bieżąca księgowość: książka przychodów i rozchodów, księgi handlowe
 • audyt dokumentacji księgowo finansowej
 • porządkowanie dokumentacji księgowej
 • archiwizacja i przechowywanie dokumentacji

Zmiany KRS

 • kompleksowa obsługa zmian w Sądzie KRS

Obsługa prawna

 • reprezentacja klienta przed sądem i urzędami w sprawach gospodarczych
 • reprezentacja przed administracją skarbową