Czym jest zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W tym artykule przedstawimy czym jest zarząd w spółce, jego obowiązki, przywileje oraz odpowiedzialność. Pierwszą rzeczą, którą należy zrozumieć to fakt, że spółka z o.o, jest osobą prawną. Oznacza to tyle, że w świetle prawa może zaciągać zobowiązania i nabywać prawa, pozywać i być pozywaną. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, organem który reprezentuje spółkę jest zarząd. Zarząd zgodnie ze swoją nazwą pełni funkcje kierownicze i zarządzające całą spółką z o.o.

Czym jest zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Czym jest zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki z o.o. może składać się z jednej lub więcej osób, ilość oraz uprawnienia najczęściej są określone w umowie spółki. Co ważne, musi być on powołany przed zgłoszeniem do KRS. Członkami zarządu mogą być udziałowcy, ale nie jest to konieczne i może być wręcz zabronione w umowie.Oczywiście istnieją pewne ograniczenia w tym, kto może być, a kto nie, członkiem zarządu. Osoby, które nie mogą wchodzić w skład zarządu to:

  • - osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa gospodarcze określone w rozdziałach XXXIII-XXXVII kodeksu karnego
  • - nie może być jednocześnie członkiem zarządu członek organu nadzoru - podmiot nadzorujący nie może być bowiem tożsamy z podmiotem nadzorowanym.

Powoływanie i odwołanie członków zarządu spółki z o.o. następuje poprzez uchwałę wspólników, chyba że umowa spółki mówi inaczej. Członkowie zarządu mogą być wybierani okresowo lub bezterminowo, zależnie od ustaleń zawartych w statucie spółki.

Tak jak już pisałem, zarząd pełni funkcję kierowniczą i zarządzającą. Oznacza to, że każdy członek zarządu reprezentuje firmę i może dokonywać wszelkich czynności sądowych lub pozasądowych. Oczywiście te przywileje mogą być ograniczone lub zmienione w umowie spółki. Do tego trzeba pamiętać, że przepisy nakładają również ograniczenia na działanie zarządu.

    Według kodeksu handlowego zarząd nie może:
  • - rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdania z działania spółki
  • - sprzedać lub wydzierżawić przedsiębiorstwa
  • - kupić i sprzedać nieruchomość , chyba że umowa spółki mówi inaczej
  • - zaciągnąć pożyczki lub innego zobowiązania przekraczającego dwukrotność kapitału obrotowego, chyba że umowa spółki mówi inaczej.

Wszyscy członkowie zarządu odpowiadają za działania spółki i też ponoszą za to odpowiedzialność. Jeśli członek zarządu umyślnie działa na szkodę firmy może mu grozić do 5 lat więzienia. Jeśli chodzi o odpowiedzialność cywilną to w pierwszej kolejności spółka odpowiada za wszelkie szkody, a dopiero potem wierzyciel może domagać się od zarządu odszkodowania.

Na dzisiaj to tyle. Mam nadziej, że pomogliśmy. Do zobaczenia za tydzień. Pamiętajcie o tym, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Jeśli Spółka z o.o. ma problemy finansowe, jest zadłużona, a Wy nie wiecie co robić, skontaktujcie się z nami. Nasza kancelaria pomogła już setką osób wyjść z patowej sytuacji. Gwarantujemy dyskrecję i nie oceniamy, jedynie próbujemy pomóc. Ltd Broker Skup zadłużonych spółek.