Likwidacja Spółki z o.o.

Założyć spółkę już umiemy, a co należy zrobić, by ją zlikwidować i wyrejestrować z KRS ?

Likwidacja Spółki z o.o.
Likwidacja Spółki z o.o.

Jeśli w Państwa karierze przyjdzie moment, by pozbyć się niepotrzebnej już spółki z o.o., to do dyspozycji są dwie opcje. Likwidację lub sprzedaż. W przypadku likwidacji konieczne będzie przeprowadzanie procesu likwidacyjnego. Składa się on z szeregu kroków, które właśnie omówimy w tym artykule, ale ogólnie polega na zakończeniu bieżących interesów spółki, ściągnięciu wierzytelności, spłacie wszystkich zobowiązań oraz upłynnieniu majątku firmy. Oczywiście wymaga to pewnej formy prawnej. Drugą opcją jest sprzedaż spółki osobie trzeciej, nie jest to łatwe rozwiązanie , dlatego też zachęcam do korzystania z usług naszej Kancelarii. Prowadzimy skup zadłużonych spółek z o.o. oraz pomagamy w znalezieniu zagranicznych inwestorów, którzy są gotowi przejąć wszystkie zobowiązania spółki.

Ogólny proces likwidacji spółki wpisanej do KRS.

Pierwszym krokiem jest decyzja o rozwiązaniu spółki i zgłoszenie tego faktu do KRS. Od tego momentu nasza firma będzie miała dopisek „w likwidacji”, a władze spółki muszą wyznaczyć likwidatorów, którzy zajmą się całym procesem. Likwidatorem może być członek zarządu, wspólnik, lub też osoba trzecia z poza firmy, zdarza się również że firma dostaje likwidatora z sądu.

Osoba odpowiedzialna za zakończenie działania firmy musi dokonać bilansu likwidacyjnego, a następnie złożyć wniosek do KRS. Wniosek ten zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Do wniosku muszą być dołączone:

 • fakt otwarcia likwidacji
 • ustanowienie likwidatorów
 • ustanowienie likwidatorów
 • uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji
 • zatwierdzony bilans otwarcia likwidacji
 • wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Od tego momentu likwidator musi poinformować wszystkich wierzycieli o likwidacji, powiadomić Urząd Skarbowy o tym, że firma jest zamykana oraz zakończyć wszystkie bieżące działania spółki. Po wykonaniu wszystkich tych czynność należy stworzyć sprawozdanie likwidacyjne, które musi być zatwierdzone przez wszystkich wspólników. Po tym kroku wspólnicy muszą podjąć uchwalę o zamknięciu likwidacji oraz informują gdzie i przez kogo będą trzymane księgi i dokumenty spółki.

Po tym wszystkich krokach, należy do KRS złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. Do wniosku należy dołączyć :

 • sprawozdanie likwidacyjne
 • sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji
 • protokół potwierdzający zatwierdzenie obu sprawozdań przez walne zgromadzenie
 • oświadczenie likwidatorów o ogłoszeniu obu sprawozdań w siedzibie spółki
 • uchwałę zgromadzenia wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki
 • świadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności.

Tak jak widać, ten proces nie należy do prostych. Należy pamiętać, że KRS może odrzucić wniosek w przypadku błędów lub niedopatrzeń. Zachęcamy więc do skorzystania z usług naszej kancelarii LTDBroker. Kupno zadłużonych spółek, ochrona prezesa i członków zarządu przed zobowiązaniami handlowo-finansowymi spółki, to tylko nieliczne z naszych ofert. LTDBroker prowadzi nie tylko skup spółek, ale przede wszystkim pomaga w procesie przeprowadzania upadłości, powołuje tymczasowy zarząd, który na czas określony w umowie przejmuje funkcje obecnego, obsługuje spółki zadłużone u kontrahentów, w ZUS i Urzędzie Skarbowym. Niesiemy rzeczywistą i realną pomoc swoim klientom chroniąc ich majątki przed wierzycielami. Zapraszamy do kontaktu.