Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty to dosyć prosty dokument, którego wiele osób się obawia, ale czym tak naprawdę jest i czy ma jakąś moc sprawczą odpowiemy w tym artykule.

Zanim jednak przejdę dalej pamiętajcie, że jeśli macie firmę, do której przychodzą już wezwania do zapłaty, a Wy nie jesteście w stanie ich przeprowadzić, skontaktujcie się z nami. Nasza kancelaria skupuje zadłużone spółki, zabezpiecza majątek właścicieli oraz prezesa przed komornikiem i gwarantuje anonimowość. Ltd Broker skup zadłużonych spółek.

Co to wezwanie do zapłaty
Co to wezwanie do zapłaty?

Zacznijmy od wyjaśnienie czym jest wezwanie do zapłaty, złowrogo nazywane przedsądowym wezwaniem do zapłaty lub też ostatnim wezwaniem do zapłaty.

Wszystkie te trzy terminy odnoszą się do tego samego, czyli wysłania do dłużnika informacji o tym, że nie zapłacił jeszcze swojego zobowiązania. Na takim wezwaniu muszą się znaleźć pełne dane dłużnika, pełne dany wierzyciela, kwota zadłużenia,odsetki za zwłokę, numer konta wierzyciela, termin spłaty, informacje o zadłużeniu (numer faktury itp.).

Prawnie nie jest określone co powinno się tam znaleźć, ale ze spraw sądowych wiemy, że wymienione powyżej elementy są istotne dla sędziego. Ponieważ o ile samo wezwanie nie ma mocy sprawczej, to w oczach sądu jest dowodem na podjęcie przez nas próby polubownego zakończenia sporu.

Teraz pokrótce omówimy jak je stosować. Możemy wysłać takie wezwanie dzień po upływie terminu płatności. Im szybciej wyślemy, tym lepiej. A w jakiej formie możemy je wysłać? Obecnie odbywa się to poprzez pocztę, mail oraz sms.

Warto również każde wezwanie redagować inaczej. Przykładowo jeśli kontrahent opóźnia płatność jeden dzień, warto wysłać maila z tytułem ‘’ Ponaglenie do płatności’’, podać wszystkie dane, o których pisałem wyżej oraz sms z tym, że jest opóźnienie. Jeśli po trzech dniach nie będzie odzewu, znów wysłać maila, tym razem z nagłówkiem ‘’Wezwanie do zapłaty’’, dołączyć wszystkie dane, ale również opisać konsekwencję kolejnych opóźnień, takich jak sprawa w sądzie, komornik, windykacja itp. Jeśli to dalej nie skutkuje, należy wysłać pocztą ‘’Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty’’. Należy wtedy podać wszystkie dane oraz informacje, które mogą być wymagane, opisać kolejne kroki, które będą podejmowane, a nawet podać paragraf oraz sąd, do którego będzie się składać sprawę.

Oczywiście są sytuacje, gdzie niezależnie co się zrobimy, to dłużnik nie ma z czego nam zapłacić i będziemy zmuszeni iść do sądu, bo tak jak na początku pisałem, wezwanie nie ma żadnej mocy sprawczej.

To wszystko na temat wezwania do zapłaty. Pamiętajcie, że jeśli znajdziecie się w sytuacji w której dostaniecie już takie wezwanie i nie umiecie z niej wyjść, skontaktujcie się z nami. Gwarantujemy, że pozbędziecie się problemu.