Urlop

Jak to powiadają ''praca ma swoje trzy zalety: wypłatę, piątek i urlop''. Urlop kojarzy się z wypoczynkiem, odnawianiem energii i nabieraniem sił, tymczasem urlopy bywają różne.

outsourcing
Urlop

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę należy się, oprócz urlopu wypoczynkowego, także urlop okolicznościowy, macierzyński, tacierzyński, bezpłatny, zdrowotny i dodatkowo dni wolne od pracy. W umowach cywilnoprawnych prawo do urlopu zależy od ustaleń w kontrakcie i wewnętrznego regulaminu firmy. Celem urlopu wypoczynkowego, jak sama nazwa wskazuje, jest odprężenie i zrelaksowanie, które ma korzystnie wpłynąć na dalszą dynamikę, efektywność i motywację po powrocie do pracy. Jeżeli staż pracownika jest krótszy niż 10 lat może skorzystać on z 20 dni roboczych urlopu wypoczynkowego w ciągu roku, natomiast ze stażem dłuższym niż 10 lat przysługuje 26 dni roboczych. Nie można z niego zrezygnować i należy wykorzystać zawsze do końca września roku następnego. W jego ramach można wykorzystać 4 dni urlopu na żądanie, o którym trzeba poinformować pracodawcę najpóźniej w chwili rozpoczynania pracy. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że w szczególnych okolicznościach pracodawca może się nie zgodzić na urlop na żądanie i pracownik musi wtedy zgłosić się do pracy, bo inaczej może zostać zwolniony dyscyplinarnie. Następnie mamy urlop okolicznościowy, który udzielany jest na wniosek pracownika, a związany jest z ważnymi wydarzeniami w jego życiu prywatnym. Tutaj pracodawca nie może odmówić, ani nie wolno mu przenieś realizacji urlopu na inny dzień. Zgodnie z przepisami pracownikowi przysługuje 1 dzień w razie ślubu dziecka, 1 dzień w razie zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka, 1 dzień w przypadku zgonu i pogrzebu innej osoby, będącej na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką pracownika, 2 dni w związku ze ślubem pracownika, 2 dni w razie urodzenia się dziecka, 2 dni w razie zgonu i pogrzebu małżonka pracownika, jego dziecka, ojca matki, ojczyma lub macochy. Urlop macierzyński natomiast przysługuje kobiecie, która urodziła dziecko. Wynosi 20 tygodni w przypadku urodzenia 1 dziecka, 31 w przypadka urodzenia dwojga i wydłuża się wraz z ilością dzieci, które przyszły na świat podczas tego samego porodu.Matce przysługuje również dodatkowy urlop tuż po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego podstawowego, ale musi o niego wystąpić.Pracodawca nie może jej go odmówić, a matka zachowuje pełny zasiłek macierzyński jeśli wystąpi z wnioskiem 7 dni przed skorzystaniem z urlopu.Na tym urlopie matka może pracować na pół etatu, ale wtedy zasiłek zostaje zmniejszony. Po wykorzystaniu przynajmniej 14 tygodni tego urlopu może ona podzielić się nim z ojcem dziecka. Ojcu dziecka poza tym przysługuje urlop tacierzyński w wymiarze 2 tygodni, który powinien wykorzystać zanim dziecko skończy 12 miesięcy życia, po tym okresie niewykorzystany urlop przepada.W ciągu roku rodzice mogą też skorzystać z 2 dni urlopu na dziecko do 14 roku życia. Pracownik może też wystąpić o urlop bezpłatny, ale po trzech miesiącach takiego urlopu pracodawca może odwołać z niego pracownika. Poza tym na tym urlopie zostaje skrócony urlop wypoczynkowy o 1/12 za każdy miesiąc nieobecności w pracy.Niektóre grupy zawodowe, jak nauczyciele, policjanci, sędziowie mogą skorzystać z urlopu zdrowotnego, ale za to wszystkim innym pracownikom przysługują dodatkowe dni wolne od pracy w okolicznościach szczególnych np. gdy pracownik chce oddać krew lub zostanie wezwany na policję, do sądu, albo na świadka do NIK. Wolno mu też wziąć od 2 do 3 dni wolnego, gdy otrzyma wypowiedzenie z pracy i musi szukać nowej.To wszystko na wniosek pracownika i przy zachowaniu prawa do pełnego wynagrodzenia.

Warto więc orientować się w swoich prawach, aby wiedzieć, kiedy i z czego wolno korzystać. Warto też zgłosić się do LTDBroker, kiedy spółka popadła w zadłużenia i stoi na krawędzi bankructwa. Nasza kancelaria chroni majątek osobisty zarządu przed wierzycielami. Zapraszamy do kontaktu. Zawsze znajdujemy skuteczne rozwiązania.