Toolingu

Umowa toolingu nie jest pojęciem powszechnie znanym, ale z racji tego, że przynosi wiele korzyści przedsiębiorcom, przyjrzymy się jej bliżej w poniższym tekście i wyjaśnimy na czym polega. Zapraszamy do przeczytania.

Umowa toolingu
Umowa toolingu

Umowa toolingu ma miejsce wtedy, kiedy dochodzi do porozumienia miedzy dwoma przedsiębiorcami, z których jeden to zleceniodawca, a drugi wykonawca, na wykonanie świadczeń ekwiwalentnych jednej strony na rzecz drugiej, przy czym wykonawca realizując usługę korzysta ze środków trwałych zlecającego. W praktyce oznacza to, że zgodnie z porozumieniem zlecający udostępnia własne środki trwałe wykonawcy na czas określony lub nieokreślony, a wykonawca pozyskane w ten sposób narzędzia wykorzystuje zgodnie z ustaleniami i jedynie do realizacji umówionego zlecenia. Umowa toolingu jest rodzajem umowy nienazwanej, którą swobodnie można konstruować, ponieważ nie została dokładnie sprecyzowana w przepisach prawnych. Strony mogą więc same układać warunki współpracy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaznaczyć w niej, że wykonawca ponosi koszty eksploatacji,środków trwałych, ich napraw, przeglądów kontrolnych, ubezpieczenia i innych opłat, mimo, że to zlecający wciąż jest ich właścicielem. Do środków trwałych, które mogą być przedmiotami umowy toolingu należą samochody osobowe i dostawcze, sprzęt komputerowy, telefony, maszyny, urządzenia, nieruchomości, całe linie technologiczne, narzędzia, a nawet znaki towarowe.

Umowa toolingu jest korzystna dla obu stron. Wykonawca nie musi posiadać własnych środków trwałych, a co za tym idzie wydawać pieniądze na ich zakup. Ma określone czasowo zlecenie, a więc i stały dochód, co pozwala mu na rozwój firmy, poszerzanie kompetencji, zatrudnienie nowych pracowników do realizowanego zlecenia i użytkowanie posiadanych środków trwałych. Natomiast zleceniodawca nie musi troszczyć się o przekazany sprzęt i ponosić kosztów związanych z ich przeglądem i konserwacją. Dodatkowo nabywane towary i usługi mają niższą cenę, ponieważ jest w nią wkalkulowany koszt udostępnionych narzędzi do ich wytworzenia,a jakość otrzymanych usług lub towarów jest wysoka i często ma zindywidualizowany charakter. Ponadto zlecenie jest wykonywane w potrzebnych ilościach i dostarczane w odpoweidnich przedziałach czasowych, przez co zleceniodawca nie musi martwić się jego realizacją i nieustannym monitorowaniem rynku cen i zapotrzebowania. Umowa toolingu jest zawarta na zasadzie ekwiwalentności świadczeń,a więc nie jest opodatkowana w PIT. Nie podlega też podatkowi VAT ponieważ nie dochodzi do dostawy towarów, gdyż środki trwałe wciąż są własnością zleceniodawcy.

Przypominamy, że LTDBroker skupuje zadłużone spółki i pomaga chronić majątek osobisty członków zarządu przed wierzycielami. Zapraszamy do kontaktu.