Jak funkcjonuje spółka w likwidacji

Priorytetem każdego przedsiębiorcy jest dobrze prosperująca firma. Spółkę zakłada się po to, by ją rozwijać, poszerzać kontakty biznesowe, zdobywać nowych klientów i ciekawe współprace oraz czerpać zyski z pełnego zaangażowania, wysiłku i pracy włożonej w prowadzenie własnej działalności. Niestety czasami plany nie idą po naszej myśli. Wystarczy zła sytuacja gospodarcza, spadek wartości PKB, jedna nieprzemyślana decyzja i nakręca się spirala niemożliwych do spłacenia zobowiązań finansowo handlowych. Nagle okazuje się, że spółka wchodzi w likwidację i co dalej? Dzisiaj po krótce wyjaśnimy, jak funkcjonuje spółka w czasie likwidacji.

Spółka w likwidacji
Spółka w Likwidacji

Wiemy już, że likwidacja jest procesem prowadzonym w spółkach osobowych i kapitałowych, a jej celem jest spieniężenie majątku, spłacenie wierzycieli i zakończenie wszelkich spraw spółki, aż po jej rozwiązanie i wykreślenie z rejestru. Jeśli więc w firmie zaszły uzasadnione przesłanki ( wspominaliśmy o nich we wcześniejszych artykułach) do jej rozwiązania, to spółka wchodzi w fazę likwidacji. A likwidacja następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników albo walne zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu spółki oraz zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania. I tu pojawia się pytanie, jak funkcjonuje spółka w stanie likwidacji?

Spółka w stanie likwidacji zachowuje osobowość prawną w przypadku spółki kapitałowej i zdolność prawną w przypadku spółki osobowej. Zmianie ulegają zasady funkcjonowania spółki, bo od tego momentu ma ona na celu przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego i wykreślenia z rejestru. Priorytetem staje się ochrona interesów wierzycieli, a nie samej spółki i jej wspólników. Nie realizuje ona już celu, dla którego została zawarta umowa, a wskazany w umowie przedmiot jej działalności traci swoje dotychczas znaczenie. Jej głównym kierunkiem jest teraz dążenie do rozwiązania. Spółka posiada nadal własną firmę (nazwę spółki) z dodatkiem „w likwidacji”, ale ograniczeniu podlega zakres jej czynności. Musi przede wszystkim skupić się na czynnościach likwidacyjnych, które polegają na zakończeniu bieżących interesów, ściągnięciu wierzytelności, wypełnieniu zobowiązań i upłynnieniu majątku. Nie można bowiem podzielić majątku spółki między wspólników. Natomiast nowe interesy mogą być wszczynane tylko wówczas, gdy jest to potrzebne do ukończenia spraw w toku. Zmieniają się nie tylko zasady prowadzenia spraw spółki, ale i jej reprezentowania. Kompetencje organów w spółkach kapitałowych lub wspólników w spółkach osobowych przejmują likwidatorzy spółki. Likwidatorzy ustalani są przez sąd rejonowy lub procesowy i posiadają prawo do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki tylko w czynnościach likwidacyjnych. W procesie likwidacyjnym spółki wygasa także prokura, a nowa nie może być ustanowiona.

Wszystkie kroki procesu likwidacji spółki są skomplikowane i czasochłonne, dlatego warto zwrócić się o pomoc do LTDBroker. Nasza kancelaria ma bogate doświadczenie w pomaganiu przedsiębiorcom w tego typu sprawach. Jeżeli więc firma ma kłopoty, ciągną się za nią zadłużenia niemożliwe do spłacenia, trwają kontrole z ZUS, z banku, US, brakuje pełnej dokumentacji i przytłaczają inne problemy związane z zaistniałymi powyżej sytuacjami, skontaktuj się z nami. LTDBroker zatrudnia specjalistów od prawa handlowego, w tym artykułu 299 k.s.h, ekspertów od procesów likwidacji spółki i postępowania upadłościowego oraz biegłych księgowych i logistyków. Doradzamy najkorzystniejsze rozwiązania dopasowane do konkretnej sytuacji i realnie rozwiązujemy problemy. LTDBroker skupuje zadłużone spółki i skutecznie chroni kapitał prezesa i zarządu. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu.