Spółka Partnerska

W tym tygodniu będziemy zajmować się spółką partnerską. Jest to bardzo nietypowa forma działalności gospodarczej i dotyczy tylko osób z wolnych zawodów.

Spółka Partnerska
Spółka Partnerska

Przeznaczona jest dla osób wykonujących wolne zawody. Nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność do czynności prawnych. Tego rodzaju działalność nie posiada wspólników tylko partnerów, są to osoby fizyczne, które mają uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu. Lista wolnych zawodów znajduje się w KSH, czyli kodeksie spółek handlowych i posiadanie uprawnień (kwalifikacji) do wykonywania danego zawodu jest konieczne.

By założyć taki rodzaj działalności konieczna będzie wizyta w KRS oraz stworzenie umowy spółki.

Pierwszy krok to sporządzenie umowy przez wszystkich partnerów, umowa ta musi mieć następujące informacje

  • nazwę firmy, która musi zawierać nazwisko przynajmniej jednego partnera i określenie wykonywanego zawodu
  • siedzibę spółki
  • wkład wnoszony przez każdego partnera
  • określanie przedmiotu działania spółki
  • dane personalne partnerów
  • dane reprezentantów (jeśli są)
  • czas przedsięwzięcia, jeśli dotyczy

Oczywiście możemy umieść dodatkowe informacje w umowie, wszystko jest tutaj kwestią porozumienia z partnerami.

Po stworzeniu umowy należy zgłosić ją do KRS, by uzyskać wpis. Dopiero po dokonaniu tego spółka formalnie powstanie i może zacząć działać. Wszelkie czynności wykonane przed tym nie są związane ze spółką, a odpowiedzialność za nie spada na partnera, który je wykonał.

Jeśli już mówimy o odpowiedzialności to warto zaznaczyć, że w spółce partnerskiej ta jest dzielona na kilka poziomów. Pierwsza z nich jest osobista, każdy z partnerów podejmuje czynności osobiście, samodzielnie podejmując decyzje w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie i odpowiada za nie. Tą odpowiedzialność można wyłączyć w umowie. Po tym wchodzi w grę odpowiedzialność spółki za jej działania. Jeśli firma stworzy zobowiązania to za nie odpowiada swoim majątkiem, a jeśli to nie wystarczy, to wszyscy partnerzy.

Spółka Partnerska nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Cały zysk jest dzielony pomiędzy partnerów, a ci powinni odprowadzić podatek dochodowy.

Tak jak widać, ten rodzaj działalności nie jest dla wszystkich, jest ona kierowana do szczególnej grupy przedsiębiorców. Spółka Partnerska daje sporo możliwości i bezpieczeństwa w prowadzeniu swojego zawodu, brak odpowiedzialności za błędy partnerów i możliwość podejmowania szerszego wachlarzu klientów to jej najmocniejsze cechy, a odpowiedzialność grupowa za działania całej spółki, to tak naprawdę jedyna wada. Najlepszym przykładem działania tego rodzaju firmy są kancelarie prawnicze.

Niezależnie jednak od rodzaju działalności gospodarczej, jeśli Twoja spółka ma długi i nie radzi sobie z ich spłaceniem, skontaktuj się z nami. Nasza kancelaria zajmuje się wychodzeniem z kłopotów finansowych, dokonujemy skupu firm z długami. LTD Broker.