Co to jest spółka Komandytowa

Gdy rozpoczynamy działalność gospodarczą zawsze musimy wybrać jej formę prawną. Przed nami jest szereg opcji, które możemy wybrać. W następnych artykułach postaram się przedstawić kilka form prawnych, które można wybrać. Pierwszą z nich będzie spółka Komandytowa.

Co to KRS
Co to KRS
"Kupno Spółki"

W najprostszym tłumaczeniu jest to rodzaj działalności, gdzie pozyskujemy środki na jej prowadzenie od osób trzecich, ale nie chcemy by decydowały one w sprawach firmy, lub też chcemy te osoby ochronić w przypadku upadłości.

Ten rodzaj działalności, tak jak większość spółek wymaga stworzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Jej istnienie rozpoczyna się w momencie uzyskania wpisu do KRS.

Spółki Komandytowe posiadają dwa rodzaje wspólników: są to komplementariusze i komandytariusze. Komplementariusze to wspólnicy aktywni, którzy mogą reprezentować firmę oraz podejmować wszystkie decyzje, ale wiąże się to też z pełną odpowiedzialność za nią. Więc mogą być pociągnięci do odpowiedzialności. Komandytariusze to wspólnicy, którzy nie mają bezpośredniego wpływu na firmę, nie mogą jej reprezentować, a ich odpowiedzialność może maksymalnie wynosić kwotę sumy komandytowej zawartej w umowie. Suma komandytowa to wkład własny każdego ze wspólników, który może być ustalony inna dla każdego z nich.

Co ważne, wspólnikiem w takiej firmie może być osoba fizyczna jaki i podmiot prawny, ale nie mogą być równocześnie komplementariuszem i komandytariuszem.

Jeśli chodzi o podatki, to tak jak większość spółek, nie jest ona płatnikiem PIT ani CIT i musi rozliczać tylko podatek VAT. Podatek dochodowy jest tylko rozliczany na poziomie wspólników.

Podsumowując, zalety tego rodzaju działalności to kontrola nad wspólnikami, łatwe ustalenie odpowiedzialności, prosta forma opodatkowania, możliwość optymalizacji swoich zysków i kosztów (wspólnikami mogą być inne podmioty prawne). Największą wadą tej działalności jest pełna odpowiedzialność niektórych (aktywnych) wspólników i pełna księgowość.

Jeżeli wasza Spółka z o.o ma problemy finansowy, jest zadłużona, a Wy sobie nie radzicie z nią, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią ltdbroker.pl . Prowadzimy skup zadłużonych spółek i pomagamy wyjść z kłopotów.