Spółka Jawna

Spółka jawna to najprostszy i najbardziej elastyczny sposób zakładania spółki. Spółka osobowa, która najczęściej jest stosowana przy niedużej ilości wspólników, zazwyczaj w działalnościach rodzinnych, gdzie jest duże zaufanie do wszystkich udziałowców.

Spółka Jawna
Spółka Jawna

Ten rodzaj działalności podlega Kodeksowi spółek handlowych i wymaga ujawnienia danych wspólników oraz dołączenia informacji ,że jest to spółka jawna. Sama firma nie jest traktowana jako podatnik. Podatnikami są wszyscy wspólnicy z osobna, którzy odprowadzają podatek dochodowy od osób fizyczny. Spółka może rozliczać się w oparciu o:

 • księgi przychodów i rozchodów,
 • kartę podatkową,
 • ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie pełnej księgowości.

By stworzyć ten rodzaj spółki należy sporządzić umowę. Musi być to umowa na papierze, ale w przeciwieństwie do innych rodzajów spółek, nie musi być potwierdzona notarialnie. Sama umowa może być bardzo krótka i mieścić się na jednej stronie, ważne by zawierała następujące informacje:

 • nazwę i siedzibę spółki,
 • określenie wkładów wnoszonych przez wspólników, oraz ich wartość,
 • przedmiot działalności spółki z numerem PKD,
 • jeśli jest oznaczony, to czas trwania spółki.

Oczywiście można dopisać dodatkowe informację do umowy jak:

 • kwestie zbywalności udziału w spółce (wystąpienia ze spółki i wstąpienia nowego wspólnika),
 • sposób reprezentacji (np. reprezentacja łączna),
 • zasady wprowadzania zmian w umowie spółki,
 • sposób prowadzenia spraw spółki (zwłaszcza czynności przekraczających zakres tzw. zwykłego zarządu),
 • zasady uczestnictwa w zyskach i stratach spółki,
 • zasady podziału i wypłaty zysków,
 • zasady prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółki,
 • skutki śmierci wspólnika, ogłoszenia jego upadłości lub wypowiedzenia umowy spółki.

Bardzo ważne jest to, by w umowie nie znalazło się nic, co byłoby przeciwstawne do kodeksu handlowego.

Po spisaniu umowy należy spółkę zgłosić do KRS. Lista wniosków może ulec zmianie więc ich nie podam tutaj, ale przy zgłaszaniu na pewno będą potrzebne:

 • umowa spółki,
 • lista wspólników zawierającą imiona i nazwiska, oraz ich adresy,
 • lista uprawnionych wspólników, którzy będą reprezentować spółkę,
 • wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki,
 • dowód dokonania opłaty sądowej od wpisu do KRS, oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ważną informacją jest to, że każdy wspólnik ma obowiązek zgłosić spółkę jawną do rejestru.

Z dniem wpisania do KRS spółka formalnie zaczyna działalność. Warto tutaj pamiętać, że w tego rodzaju spółce każdy wspólnik odpowiada swoim majątkiem za wierzytelności firmy, a podział zysków powinien być ustalony w umowie.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł wyjaśnił, jak założyć ten rodzaj działalności i komu ona najlepiej odpowiada. Prosimy pamiętać o tym, że jeśli Wasza spółka jest zadłużona, a Wy nie wiecie jak wyjść z trudniej sytuacji, skontaktujcie się z nami, na pewno pomożemy ltdbroker.pl.