List Referencyjny

Nie każdy pracownik odchodzi z pracy w negatywnej atmosferze. Rozstania z pracodawcą bywają z różnych powodów i najczęściej odbywają się za obopólną zgodą. Chcąc wesprzeć pracownika w rozwoju jego dalszej przyszłości zawodowej można wręczyć mu list referencyjny. Bywa też, że pracownik sam prosi o jego napisanie. Co to jest list polecający, jak powinien wyglądać i co zawierać wyjaśniamy w tekście poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

List Referencyjny
List Referencyjny

List referencyjny to dokument zawierający pozytywną opinię przełożonego o jego byłym pracowniku lub współpracowniku i polecający go innym firmom. Jego treść nie powinna przekraczać jednej strony A4, a informacje w nim zawarte muszą być konkretne, czytelne , bez nadużyć fontów, kolorów i podkreśleń, z zachowaniem marginesów i odpowiednio rozłożonym tekstem. Jest to dokument formalny więc powinien zawierać miejscowość i datę wystawienia, imię i nazwisko, nazwę firmy oraz stanowisko osoby, która go wystawia,nagłówek (np. “Rekomendacje” lub “Opinia”), dane pracownika, dla którego wystawiane są referencje i podstawowe informacje o nim jak: nazwa firmy, w której pracował, jego stanowisko i okres współpracy. Należy krótko przedstawić przebieg współpracy z nim (zakres obowiązków, główne zadania, zdobyte umiejętności) i opisać jego największe osiągnięcia i sukcesy. Potrzebna jest też charakterystyka pracownika, ocena jego predyspozycji i opinia podsumowująca.Ująć można też powód odejścia, jeśli np. była to chęć rozwoju w innej branży.Oczywiście w liście polecającym powinna znaleźć się zachęta do zatrudnienia pracownika. Na końcu musi być zwrot grzecznościowy, pieczątka firmowa i podpis osoby wystawiającej dokument, dane kontaktowe, dzięki którym nowy pracodawca będzie mógł zweryfikować informacje (adres firmowy, telefon oraz e-mail). Dokument najlepiej przygotować na papierze firmowym w kilku egzemplarzach.

Dobre wrażenie zrobią rekomendacje spersonalizowane, podkreślające rzeczywiste umiejętności i podające prawdziwe sytuacje wyrózniające pracownika. Ubarwianie i przesadne wychwalanie odbierają wiarygodność wystawionej opinii.

List polecający buduje dobrą markę osobistą odchodzacego pracownika i jest dla niego pomocny w przyszłym procesie rekrutacyjnym w innej firmie. Napisanie go nie jest obowiązkiem, ale wynikiem dobrej woli i chęcią pomocy osobie, która przecież przez określony czas używała swoich umiejętności, wiedzy, doświadczenia i kompetencji, by rozwijać i budować firmę, w której była zatrudniona.