Prezes Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W poprzednim artykule opisaliśmy czym jest zarząd oraz kto może być jego członkiem. W tym tygodniu zajmiemy się funkcją prezesa, czy jest ona konieczna, jakie są jej obowiązki i odpowiedzialność.

Prezes Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Prezes Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością/div>

Każda spółka z o.o. musi od początku jej istnienia posiadać zarząd, który jest uprawniony do prowadzenia oraz reprezentowania firmy. Powoływanie prezesa nie jest konieczne, ale można to zrobić, choć nie jest wymagane przez KRS ani prawo.

Kodeks spółek handlowych nie przewiduje stanowiska prezesa. Jedynie właściciel i zarząd decydują czy chcą go powołać. Najczęściej jest on powoływany, ale w większości przypadków jest to praktyka stosowana po to, by ułatwić kierowanie firmą.

Prezes zarządu musi być jego członkiem i według Prawa nie ma większych lub mniejszych kompetencji niż każdy z członków tego zarządu. Oczywiście można w umowie spółki określić kompetencje każdego członka zarządu, w tym prezesa. Pozwoli to sprecyzować stosunki między członkami zarządu, ale tylko wewnątrz spółkowe.

Tak, jak już ustaliliśmy, prezes to zwykły członek zarządu i nie posiada żadnych dodatkowych uprawnień oprócz decydującego głosu przy podejmowaniu uchwał, kiedy pojawia się ''równość głosów''( mówi o tym art.208 par.8 KSH). Prawo nic więcej nie wspomina o prerogatywach tego stanowiska, wszystko inne musi być zawarte w umowie spółki. Odpowiedzialność prezesa jest również taka sama, jak każdego członka zarządu.

Funkcja ta nie nie daje dodatkowych przywilejów, obowiązków i uprawnień . Jeżeli więc zajmujecie Państwo stanowisko Prezesa spółki z o.o. , która popadła w długi i nie ma środków na ich spłatę, skontaktujcie się z nami. Nasza Kancelaria specjalizuje się w skupie zadłużony spółek, pomaga przy sprzedaży zadłużonych działalności gospodarczych, a co najważniejsze, zabezpiecza własność prywatną wszystkich członków zarządu. LTD broker to skuteczna, bezpieczna i szybka pomoc.