Outsourcing i po problemie

Często zdarza się, że spółki, które coraz lepiej prosperują i poszerzają swoją działalność w ramach oszczędności czasu i redukcji kosztów sięgają po outsourcing. Co to jest, na czym polega i jakie są jego plusy oraz minusy wyjaśniamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury.

outsourcing
Zakup Spółki Z o.o.

Outsourcing to nic innego, jak długoterminowe scedowanie części obowiązków na firmę zewnętrzną. W praktyce oznacza to dłuższą współpracę z podmiotem zewnętrznym, który będzie realizował część zadań przedsiębiorstwa zlecającego je. Występuje kilka rodzajów outsourcingu: kontraktów, kapitałowy, pełny i selektywny. Outsourcing kontraktowy jest wtedy, gdy spółka rezygnuje z samodzielnej realizacji danych zadań i zleca ich wykonanie zewnętrznej firmie na mocy wcześniej podpisanej umowy lub kontraktu.Natomiast outsourcing kapitałowy pojawia się, gdy dany obszar działalności firmy wydzielany zostaje z własnego przedsiębiorstwa, tworząc kapitałowo powiązaną spółkę-córkę. Outsourcing pełny ma miejsce wtedy, gdy określone zadania pracownicze zostały w całości oddelegowane do wykonania firmie zewnętrznej, a przy outsourcingu selektywnym jedynie pojedyncze, selektywne prace. Obecnie też outsourcing przybiera różne, nowoczesne formy takie jak: insourcing, który tworzy we własnej firmie odrębną jednostkę specjalizującą się w dziedzinie zbyt ważnej, by wykonywanie zadań z nią związanych oddelegować zewnętrznej jednostce. Ma też miejsce co-sourcing, gdzie do zadań są oddelegowani pracownicy oraz managerowie, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę. Występuje również udział w korzyściach, gdzie zarówno firma zlecająca wykonanie zadań, jak i ta, która je wypełnia biorą udział w zyskach. Spotkać się też można z business proces outsourcing (BPO), w którym to dostawca usługi jest zobowiązany do ciągłego ulepszania procesów. Przedmiotem outsourcingu może być w zasadzie wszystko. Najczęstszymi obszarami, w których firmy się nim posiłkują są księgowość i rachunkowość, sprawy kadrowe, logistyka i transport, administracja, zaopatrzenie, zarządzanie dokumentami i korespondencją, systemami informatycznymi, marketing i reklama, hosting, organizowanie eventów, zlecanie przeprowadzenia rekrutacji firmom HR-owym, działalność związana z utrzymywaniem porządku w biurach itp.

Oczywiście tego typu wybór ma swoje minusy. Zawsze istnieje ryzyko, że firma, z którą nawiąże się współpracę w efekcie końcowym okaże się niedoświadczona i niekompetentna lub utraci się kontrolę nad realizacją konkretnych projektów, albo nastąpi wyciek ważnych danych, co wszystko razem obniży jakośc usług i wpędzi firmę w poważne problemy, ale dlatego warto przed scedowaniem zadań najpierw dokładnie sprawdzić ewentualnego partnera, by w przyszłości uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Outsourcing nie jest jednak pozbawiony zalet, ma ich nawet więcej niż minusów. Wielkimi plusami są :redukcja kosztów, oszczędność czasu, wyższa jakość wykonywanych zadań ,dostęp do specjalistów i fachowej wiedzy, możliwość wprowadzenia do firmy nowych procesów i rozwiązań oraz odciążenie pracowników firmy. Outsourcing pozwala spółce opracować najlepszy i najkorzystniejszy kierunek biznesu. Pomaga skoncentrować się na najważniejszych celach jej działalności, podnieść jakość i wydajność usług i produktów przy jednoczesnej minimalizacji kosztów prosperowania, a co za tym idzie przyczynić się do szybkiego rozwoju i osiągania sukcesów w swojej branży.

Natomiast wszystkich, których spółki, pomimo wysiłku w nich włożonego, znalazły się na skraju bankructwa i popadły w zadłużenie niemożliwe do spłacenia, zapraszamy do kontaktu z LTDBroker. Zajmujemy się skupem zadłużonych spółek i chronimy majątek osobisty Zarządu przed wierzycielami. LTDBroker to skuteczna pomoc i zadowalające rozwiązania. Zapraszamy.