Mikrorachunek Podatkowy

W życiu pewne są tylko podatki, a skoro już o nich mowa, to od roku podatnicy są zobowiązani regulować wpłaty do Urzędu Skarbowego za PIT, VAT i CIT za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego.

Mikrorachunek
Mikrorachunek

Mikrorachunek podatkowy jest stworzony dla każdego podatnika oddzielnie i służy tylko do wpłat podatków. Zwroty nadpłat i podatków odbywają się na starych zasadach, czyli wpływają na wskazany przez podatnika ROR. Z pomocą mikrorachunku podatkowego zobowiązania podatkowe regulować powinni także podatnicy osiągający przychody w formie ryczałtu ewidencjonowanego, a także najmu prywatnego. Indywidualny rachunek podatkowy można sprawdzić korzystając z generatora mikrorachunku na stronie podatki.gov.pl lub otrzymać go w każdym urzędzie skarbowym. Wystarczy podać PESEL, dotyczy to osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanym podatnikiem VAT lub NIP, co dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i są podatnikami VAT lub są płatnikami podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na etacie podatnik, który ma zarówno NIP, jak i PESEL, celem wygenerowania mikrorachunku podatkowego posłużyć się powinien numerem NIP, ponieważ prowadzi on działalność gospodarczą. Mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków.

LK10100071222YXXXXXXXXXXXX, gdzie: LK oznacza liczbę kontrolną, wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego i wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP. Wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego i wskazuje na numer uzupełniający w NBP. Y=1, gdy zostanie użyty numeru PESEL,Y=2, gdy wpisany jest NIP. Po znaku Y będzie podany PESEL lub NIP, a na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków. Przed użyciem mikrorachunku podatkowego należy zawsze sprawdź czy zawiera cyfry 10100071222 oraz prawidłowy PESEL lub NIP. W przypadku, w którym nastąpiło błędne posłużenie się identyfikatorem podatkowym, NIP zamiast PESEL lub PESEL zamiast NIP i przekazanie zapłaty zobowiązania podatkowego na inne indywidualne konto podatkowe, podatnik będzie musiał udać się do właściwego urzędu skarbowego z potwierdzeniem przelewu w celu wyjaśnienia pomyłki. Nie będzie żadnych sankcji z powodu takich błędów. Podatki inne niż PIT, CIT, VAT, takie, jak akcyza, PCC przekazuje się na na starych zasadach, na rachunek podatkowy poszczególnych urzędów skarbowych. Nie uległ zmianie również sposób opłat za rozliczanie się na karcie podatkowej, VAT-14 i VAT w imporcie oraz wpłaty za mandaty.

Indywidualne konto podatkowe modernizuje pracę urzędów skarbowych. Wpłaty podatnika są sprawniej identyfikowane, co przyśpiesza wydawanie zaświadczeń. Jeden rachunek na opłaty PIT, CIT, VAT to proste i wygodne rozwiązanie. Nie trzeba już mnożyć i kolekcjonować nowych rachunków, oddzielnych na każdą z wyżej wymienionych opłat. Mikrorachunek można sprawdzić w każdym miejscu i o każdej porze, a w dodatku pozostaje on stały mimo zmiany adresu zamieszkania lub siedziby firmy. Pozwala to wyeliminować szukanie obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ogranicza liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto. Na koniec warto dodać, że daje on możliwość wpłaty zobowiązania podatkowego przez członka rodziny lub osobę trzecią do kwoty 1000 zł.

Przypominamy, że LTDBroker skupuje zadłużone spółki i skutecznie chroni majątek osobisty członków zarządu przed wierzycielami. Jeśli Państwa spółka utraciła płynnośc finansową zapraszamy do kontaktu z nami.