Kim jest Syndyk

W procesie upadłości spółki często pojawia się osoba, którą nazywamy syndykiem. Kim on dokładnie jest i jakie ma zadanie oraz uprawnienia wyjaśnimy w tym artykule.

Kim jest Syndyk
Syndyk Co to jest?

Zanim przejdę dalej proszę pamiętać, że LDT Broker prowadzi skup zadłużonych spółek, pomaga w procesie upadłościowym, chroni majątek prezesa, rady oraz właścicieli. Jeśli Twoja firma upada, skontaktuj się z nami.

Już wyjaśniam kim jest syndyk. Syndykiem może być osoba, która posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub spółka handlowa. W przypadku tego drugiego konieczne jest spełnienie dodatkowych wymagań. Syndykiem nie może zostać ktoś, kto jest wierzycielem lub dłużnikiem upadłego, członek zarządu lub rodzinny.

Wiemy już kim jest syndyk, ale skąd on się bierze. Podczas procesu upadłościowego sędzia nadaje status syndyka, aby już po całym procesie zarządzał on majątkiem upadłościowym w celu spłaty zadłużenia. Wielokrotnie syndykiem zostaje tymczasowy nadzorca sądowy, który na początku sprawy badał sytuację spółki.

Zadanie syndyka najczęściej sprowadza się do wyprzedawania majątku firmy, nad którą stanowi piecze. Może też uznać, że w danej sytuacji lepiej sprawdzi się dalsza działalność firmy, ale wtedy bierze za tę decyzję pełną odpowiedzialność łącznie z zadłużeniem. Syndyk ma za zadanie wykonanie planu zatwierdzonego przez sąd podczas procesu upadłościowego, ale za pomocą jakich sposobów to osiągnie ustala sam, byle były zgodne z prawem. W przypadku, gdy właściciele firmy uznają, że syndyk działa na szkodę, powinni go niezwłocznie zgłosić do sądu, który wyznaczy na jego miejsce innego.

To tyle na dzisiaj. Mamy nadzieję, że nasz artykuł Wam pomógł.