Jak założyć firmę

Najprostszą, najszybszą i najlepszą opcją dla osób chcących rozpocząć swoją działalność gospodarczą jest zakup już gotowej i czystej firmy z ograniczoną odpowiedzialnością. Mimo, że jest to duża część naszej działalności, to chcemy w tym artykule też przedstawić jak wygląda dokładnie proces samodzielnego tworzenie spółki z o.o.

Zadłużone Spółki z o.o.
Zakup Spółki Z o.o.
"Nowa Spółka"

Podstawowym dokumentem każdej spółki z o.o. jest umowa spółki lub akt założycielski w przypadku jednoosobowej firmy. Niezależnie od dokumentu, który stworzymy musi być on w formie aktu notarialnego.

    Dokument ten musi zawierać przynajmniej takie informacje:
  • - Nazwę i siedzibę firmy
  • - Przedmiot działalności spółki
  • - liczbę oraz wartość udziałów należących do każdego wspólnika
  • - czas trwania spółki, jeśli jest określony
  • - informację czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział
  • - kwotę kapitału zakładowego

“Sprzedaż Spółki Z o.o.”

Jest to pewne minimum, które musi być w każdej umowie, do tego jeśli nie wyszczególnimy innych ustaleń, to będzie tu stosowany kodeks spółek handlowych.

Na spotkaniu u notariusza poza umową, która musi powstać w pierwszej kolejności, należy wnieść środki na uregulowanie kapitału zakładowego. Następnie należy powołać zarząd, chyba że jest się jednoosobową firmą, wtedy nie ma takiego wymogu. Jeżeli spółka jest większa, można również stworzyć radę nadzorczą lub komisję rewizyjną.

Po notariuszu czas na złożenie wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek składa się w sądzie gospodarczym właściwym dla miejsca rejestracji spółki. Konieczna będzie tutaj opłata skarbowa, bez której nic nie ruszy. Gdy już składacie dokumenty do KRS ważne jest, by złożyć również wnioski dla Urzędu Skarbowego w celu uzyskania numeru NIP, dla Urzędu Statystycznego w celu uzyskania Regonu oraz dla ZUS. Jeżeli tego nie zrobicie, to będziecie musieli biegać do każdego z tych miejsc osobno. Teraz po załatwieniu wszystkiego w Sądzie należy poczekać na pojawienie się wpisów w rejestrze, ale by nie tracić czasu możemy już w tym momencie założyć rachunek bankowy. Warto od razu określi kto i na jakich zasadach będzie miał dostęp do niego, oraz jak będą wypłacane środki oraz przez kogo. Następnie musicie znaleźć firmę księgową (chyba że sami będziecie ją prowadzić ) i załatwić dla niej wszystkie upoważnienia w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS. Po tym należy do US dostarczyć NIP-2 z informacją o rachunku bankowym, oraz wskazać miejsce przechowywania dokumentacji.

Jeśli chodzi o urzędy i dokumenty, to tak naprawdę wszystko. Jest to jedna z dróg, którą przedsiębiorca może podjąć, by rozpocząć działalność spółki z oo. Ważne jest, aby nie popełnić najmniejszego błędu w dokumentach, ponieważ Sąd ich nie zaakceptuje i odrzuci i trzeba będzie zacząć całą drogę od początku. Dlatego nasza propozycja kupna już gotowej spółki z o.o. jest tak bardzo korzystna. Pozwala pominąć wszystkie powyższe kroki, daje gwarancję, że firma jest w pełni legalna, a dodatkow nie tracicie czasu w urzędach.