Jak ogłosić upadłość

Prowadzenie własnej firmy może i powinno przynosić zysk jej właścicielom, ale nie zawsze tak jest. W przypadku, gdy firma zaczyna popadać w długi i mieć problemy z płynnością, przedsiębiorca powinien wiedzieć jak ogłosić upadłość oraz czym ona taka naprawdę jest.

Jak ogłosić upadłość
Upadłość Firmy

W tym artykule postaramy się wam przybliżyć i wyjaśnić temat upadłości firmy. Czym ona dokładnie jest i jak ją ogłosić. Zanim przejdziemy dalej pamiętajcie, że nasza kancelaria może pomóc, gdy Twoja firma ma kłopoty finansowe i nie chcesz być z nią związany. Prowadzimy skup zadłużonych spółek i gwarantujemy bezpieczeństwo finansowe prezesowi i członkom zarządu. Nie chcesz stracić swojego majątku, skontaktuj się z ltdbroker.pl

Na początku wyjaśnijmy gdzie należy szukać podstaw prawnych, by ogłosić upadłość. Prawo do upadłości jest określone w ustawie z 2003/02/28 roku. Określa ona jak wygląda postępowanie, kto z tego prawa może skorzystać i jego skutki.

Upadłość może być ogłoszona przez duże, małe i jednoosobowe działalności gospodarcze. Praktycznie każdy rodzaj działalności gospodarczej jest objęty tym prawem, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność.

Upadłość ogłosić można dopiero, gdy firma jest niewypłacalna, ale nie w przypadku, w którym jej niewypłacalność wynika z powodu opóźnionych opłat ze strony jej kontrahentów. W rzeczywistości wygląda to tak, że jeśli nie mam środków na zapłatę bieżących zobowiązań, dlatego że czekamy na zapłatę,po której będziemy w stanie je opłacić, nie możemy ogłosić upadłości. Co innego, jeśli nawet środki, które uzyskamy od naszych dłużników nie pokryją naszych zobowiązań, w takiej sytuacji mamy prawo zgłosić do sądu chęć ogłoszenia upadłości.

Gdy już zgłosimy do sądu informację o upadłości należy określić czy będzie to upadłość likwidacyjna czy też naprawcza. Jest to ważne, ponieważ jeśli mamy plan wyjścia z zadłużenia, sąd może przychylić się do naszego pomysłu i pozwolić nam na prowadzenie dalej naszej firmy. To sędzia decyduje czy będzie to likwidacja, czy upadłość naprawcza. Jeśli uzna, że jesteśmy w stanie oddać więcej środków naszym wierzycielom poprzez dalsze prowadzenie firmy, niż sprzedaż aktywów, może zgodzić się na plan naprawczy. W takim wypadku będziecie dalej zarządzać firmą, ale pod nadzorem sądu. O upadłość naszej firmy mogą wystąpić nasi wierzyciele i również oni też mogą zaproponować plan naprawczy. Jeśli sędzia nie przyjmie planu naprawczego, upadłość przechodzi w tryb likwidacyjny, gdzie syndyk ustalony przez sąd będzie zarządzał firmą i jej majątkiem. Najczęściej sprzedając wszystkie rzeczy, które firma posiada.

Jeśli Twoja firma jest jednoosobową działalnością gospodarczą, pamiętaj że odpowiadasz w takim procesie swoim całym majątkiem prywatnym. Zanim więc będziesz chciał ogłosić upadłość, warto się skontaktować z nami, ltdbroker pomoże Ci zabezpieczyć swój majątek.

Teraz przejdźmy do tego, jak ogłosić upadłość formalnie. Należy zgłosić do odpowiedniego sądu rejonowego wniosek z taką prośbą. Wniosek może być złożony zarówno przez właściciela firmy, jak i wierzycieli. Ustawa mówi, że na złożenie takiego pisma ma się dwa tygodnie od momentu wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości. Z doświadczenia wiemy, że ten termin nigdy nie jest przestrzegany, ale warto o nim wiedzieć.

Wniosek do sądu powinien zawierać przynajmniej takie dane:

 • Nazwa i adres firmy do tego dane wspólników
 • Określenie majątku firmy
 • Informacja dlaczego jest ogłoszona upadłość
 • Informacja czy spółka jest spółką akcyjną czy też nie
 • Informacja czy spółka podlega prawu polskiemu czy też innemu
 • informacja czy spółka jest spółką publiczną
 • Informacja czy posiadamy plan naprawczy czy nie (jeśli tak należy go dołączyć)
 • Spis wierzycieli z ich danymi oraz kwotami
 • Spis naszych dłużników z ich danymi i kwotami
 • Lista tytułów egzekucyjnych oraz wykonawczych
 • Lista spłat, które dokonaliśmy wierzycielom w ostatnich sześciu miesiącach
 • Dane osób reprezentujących firmę
 • Wyciąg z kont bankowych firmy z ostatniego roku oraz innych przypływów
 • Propozycje układów z wierzycielami jeśli takie były

Wszystkie te rzeczy powinny znaleźć się we wniosku i załącznikach do niego, ponieważ im więcej dodamy informacj,i tym szybciej upadłość przejdzie.

Proces upadłościowy ma na celu zaspokojenie wierzycieli. Cała droga do ogłoszenia upadłości jest dosyć długa, ale na końcu firma zostanie zamknięta, a poza tym procesem, nikt nie może prowadzić przeciwko niej dodatkowych postępowań. W rzeczywistości wygląda to tak, że zamiast kilku lub kilkunastu spraw, jest prowadzona jedna, syndyk zarządza majątkiem firmy, a po zakończeniu całego procesu wszystko jest prawnie uregulowane i każdy idzie w swoją stronę bez kolejnych roszczeń. Proces ten jest o tyle dobry, że po jego zakończeniu można sobie dalej spokojnie żyć.

Błędem jest przypuszczenie, że każda firma przez ten proces może przejść, ponieważ sędzia może odrzucić wniosek jeśli majątek firmy jest tak mały, że nie jest nawet w stanie pokryć kosztów postępowania sądowego.

W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z nami przed całym wydarzeniem. Nasza kancelaria prowadzi skup zadłużonych firm. Pośredniczymy w sprzedaży nowemu kontrahentowi, który przejmie jej zobowiązania i dalej będzie ją prowadził. LTDBroker pomoc od zaraz. To tyle na dzisiaj, mamy nadzieję, że artykuł Wam się przyda.