Gwarancje Bankowe

Każdy przedsiębiorca chce, by jego spółka wypadła wiarygodnie w świecie biznesu i zdobyła opinię zaufanej, solidnej firmy wśród klientów, ale nie jest pewny od czego zacząć. I tu pomocnym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z gwarancji bankowej. Co to jest gwarancja bankowa, jak ją pozyskać i ująć w kosztach dowiecie się Państwo z poniższego tekstu.

Gwarancje Bankowe
Gwarancje

Gwarancja bankowa to umowa zawarta miedzy przedsiębiorcą, a bankiem, na podstawie której bank otrzymuje zlecenie wypłaty określonej sumy pieniężnej, tj. kwoty gwarancyjnej, na rzecz określonego w umowie beneficjenta. Kwota gwarancyjna zabezpiecza transakcję ponieważ zleceniodawca zyskuje wiarygodność względem partnera biznesowego, a beneficjent większą pewność do otrzymania zapłaty w sytuacji, gdy zleceniodawca nie wywiąże się z umowy. Gwarancje bankowe są uznawane również poza granicami kraju więc można je także stosować przy transakcjach międzynarodowych i w obcej walucie. Występuje kilka rodzajów gwarancji bankowej w zależności od zabezpieczenia, którym mają być. Mamy: gwarancję dobrego wykonania umowy, gwarancję przetargową, gwarancję terminowej spłaty kredytu albo pożyczki, gwarancję terminowej zapłaty, gwarancję akcyzową, gwarancję celną, gwarancję zapłaty rat leasingowych, gwarancję zwrotu zaliczki oraz gwarancję zapłaty czynszu.

Aby uzyskać gwarancję bankową należy najpierw wystąpić do banku o ocenę zdolności kredytowej, a kiedy ta wypadnie pozytywnie zlecić bankowi udzielenie gwarancji poprzez złożenie odpowiedniego wniosku wraz z innymi dokumentami takimi jak: umowa i akt założycielski firmy, dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, potwierdzenie posiadania numeru statystycznego REGON i NIP, dokumenty finansowe firmy, umowę, która ma być zabezpieczona gwarancją i proponowane zabezpieczenie. Następnie ustala się warunki gwarancji bankowej czyli sposób jej zabezpieczenia i wymogi, które ma spełniać beneficjent gwarancji, aby móc otrzymać gwarantowaną sumę. Po dopięciu wszystkich formalności skorzystanie z gwarancji bankowej jest możliwe przez okres wyznaczony w umowie.

Gwarancja bankowa jest usługą płatną. Prowizja, którą pobiera bank od zleceniodawcy zależy od rodzaju gwarancji, wysokości gwarantowanej kwoty oraz waluty, w której zlecana jest gwarancja. W każdym banku jest ona inna i zazwyczaj stanowi procentowy udział w kwocie gwarantowanej. Niektóre banki mogą pobrać opłatę za ocenę zdolności kredytowej i rozpatrzenie wniosku zlecenia. Wydatki związane z gwarancją bankową należy zakwalifikować do usług bankowych i ująć w kosztach standardowych opłatach bankowych.

Skorzystanie z gwarancji bankowej pozwala zabezpieczyć transakcję spółki, zwiększyć jej wiarygodność i umocnić pozycję w branży i w oczach klientów. Reguluje płynność finansową firmy i daje możliwość wynegocjowania dłuższego terminu płatności u kontrahentów. Beneficjentowi pozwala na pewność powodzenia inwestycji więc tym samy daje spółce szansę na wygraną w przetargach bądź uzyskanie korzystnych kontraktów.

Jeżeli jednak, mimo wysiłku włożonego w prowadzenie i prawidłowe funkcjonowanie spółki, firma mierzy się z problemami finansowymi i stoi na skraju upadłości bądż likwidacji, a wierzyciele nieustannie szukają kontaktu, polecamy usługi LTDBroker, ktory skupuje zadłużone spółki. Pomagamy spółkom zadłużonym w banku, w ZUS, US i u kontrahentów chronić majątek osobisty członków zarządu i znajdujemy skuteczne rozwiązania na zaistniałe problemy. LTDBroker zaprasza do kontaktu.