Podatek od Darowizny

W życiu bywają różne sytuacje i zdarza się, że przedsiębiorca na rozkręcenie biznesu lub jego dalsze prowadzenie otrzymuje pieniądze od rodziców lub bliskich. Jednak nie każdy z obdarowanych wie czy od otrzymanej darowizny musi zapłacić podatek. A taką wiedzę warto posiadać choćby po to, by uniknąć w przyszłości nieprzyjemnych spotkań z fiskusem. Każdego, kto jest zainteresowany tym, czy od darowizny od rodziców należy odprowadzić podatek, kiedy, od jakiej kwoty i w jakiej sytuacji, zapraszamy do tekstu poniżej.

outsourcing
Darowizna

W praktyce od wszelkich darowizn i spadków trzeba odprowadzać podatek. Ale w zależności od otrzymanej kwoty i grupy podatkowej, do której zaliczani są darczyńcy, można zostać zwolnionym z opłat. Należy mieć świadomość, że w ramach spadków i darowizn występują takie grupy podatkowe jak: grupa 1, do której należą małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, zięć, synowa, teściowie. Grupa 2 , którą stanowią zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych. I grupa 3 zawierająca pozostałe osoby, nie zaliczone do poprzednich grup. W grupie 1 stopa wolna od podatku wynosi 9637 zł, w grupie 2 to już 7276 zł, a w grupie 3 jedynie 4902 zł. Z grupy 1 wyodrębnia się jeszcze grupę 0, do której przynależą małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha. Otrzymując darowiznę od osób z tej grupy, można nie płacić podatku, nawet jeśli wartość tej darowizny przekracza stopę wolną , ale pod warunkiem, że w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego poinformuje się o nim właściwy urząd skarbowy, składając w jego placówce druk SD-Z2. Na wniosku SD-Z2 wykazuje się nadwyżkę darowanej kwoty przekraczającą limit wolny od podatku od spadków i darowizn, a obowiązek zgłoszenia powstaje po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, która dla grupy 1 (w tym grupy 0) wynosi 9637 zł. Rodzice wchodzą w skład grupy 0, dlatego wszystkie darowizny od nich są wolne od podatku, oczywiście pod warunkiem, że po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku zostanie dopełniony obowiązek zgłoszeniowy do US na formularzu SD-Z2. Rozliczenie darowizny w grupie 0 o wartości powyżej 9637 zł nie podlega opodatkowaniu, jeżeli jej otrzymanie zostało udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy lub przekazem pocztowym, bądź darowizna wpłynęła na jego rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Do limitu kwoty wolnej od podatku 9637 zł zalicza się wszystkie otrzymane darowizny od tej samej osoby na przestrzeni ostatnich 5 lat. Jeżeli darowizna od rodziców nie zostanie zgłoszona, będzie ona rozliczana na zasadach ogólnych. Brak zgłoszenia zostanie potraktowane jak oszustwo, a wtedy wysokość podatku wynosi od 3 do 20 proc. w zależności od kwoty nadwyżki ponad limit wolny od podatku oraz powiązania osoby obdarowanej i obdarowującego. Otrzymane przedmioty w formie darowizny od rodziców mogą zostać przekazane przez przedsiębiorcę do majątku firmowego jako środki trwałe. W przypadku, gdy darczyńca daruje środek trwały wykorzystywany w ramach prowadzonej przez siebie działalności na rzecz obdarowanego, który również będzie go wykorzystywał w prowadzonej działalności, obdarowany może kontynuować jego amortyzację. W takim przypadku amortyzacja będzie stanowiła koszt podatkowy.Darowizna od rodziców może więc okazać się dużym i rzeczywistym wsparciem przedsiębiorcy i jego biznesu.

Gdy jednak spółka znajduje się w trudnym położeniu finansowym, a windykatorzy upominają się o spłatę zadłużeń, pozostaje skontaktować się z LTDBroker. Nasza kancelaria skupuje zadłużone spółki i chroni mienie osobiste zarządu przed wierzycielami. Zapraszamy do współpracy.