Biała Lista podatników VAT

Dostaliśmy zapytanie czym jest „biała lista podatników VAT”. Dlatego ten artykuł poświęcimy na wyjaśnienie co to jest, dlaczego powstało oraz czy ma sens dla spółek z o.o.

Biała Lista
Rejestr Podatników VAT

Biała lista podatników VAT to po prostu ogólnodostępna, darmowa baz danych z informacjami o podmiotach zarejestrowanych jako płatnicy VAT. Jest ona prowadzono w formie elektronicznej i można z niej skorzystać poprzez stronę Ministerstwa Finansów.

Lista ta umożliwia nam sprawdzenie szeregu informacji, do 5 lat wstecz, dotyczących naszego kontrahenta. Dane, które można sprawdzić to:

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko
 • numer NIP jeżeli taki numer został nadany
 • status podmiotu (czy VAT jest aktywny czy nie)
 • numer REGON, o ile został nadany
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany
 • adres siedziby
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres zamieszkania, w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • podstawę prawną odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
 • numery rachunków rozliczeniowych (rachunków firmowych)

Z oczywistych względów taki rejestr jest bardzo przydatny w prowadzeniu firmy, dlatego zachęcamy do sprawdzania swoich nowych kontrahentów w nim.

Kiedy firma upada i nie wiesz, co masz robić, to skontaktuj się z naszą kancelarią. Zajmujemy się wyprowadzaniem firm z kłopotów. Prowadzimy skup zadłużonych spółek i dbamy o kapitał właścicieli. Po więcej informacji zadzwoń do nas.