Zakres działań Komornika w przypadku upadłość firmy

Czasami jest tak, że firma upada i właścicielom wydaje się, że od razu będą mieli do czynienia z komornikiem. Często zadłużona firma nie wie jak przeprowadzić postępowanie upadłościowe oraz jaką rolę pełni w niej komornik. W tym artykule postaramy się nakreślić obowiązki i uprawnienia jakie on ma.

 Zakres działań Komornika w przypadku upadłość firmy
Upadłość Firmy

Zanim przejdziemy dalej przypominamy, że LTDbroker prowadzi skup spółek z długami, pomaga w likwidacji firmy, zabezpiecza majątek prezesa, zarządu oraz właścicieli. Artykuł 299 k.s.h. nie jest nam straszny.

Zacznijmy od wyjaśnienia kim jest komornik. W najprostszych słowach, to urzędnik publiczny którego zadaniem jest prowadzenie egzekucji komorniczych na orzeczenie sądu. Bez tego orzeczenia komornik nie może działać, aczkolwiek są rzadkie wyjątki, jednak nie dotyczą one firm. Dokładny zakres obowiązków komornika to:

  • Wykonywanie orzeczenia sądowego
  • Zabezpieczenie spadku
  • Poszukiwanie majątku dłużnika
  • Doręczenie zawiadomienia sądowego
  • Wykonanie innych tytułów wykonawczych
  • Sprawowanie nadzoru przy publicznych licytacjach (na wniosek organizatora licytacji)
  • Sporządzenie protokołu stanu faktycznego

Komornik może wykonywać swoje czynności od poniedziałku do soboty w godzinach 7-21, jeśli czynność była rozpoczęta przed 21, może być kontynuowana później. W dni wolne od pracy oraz święta te czynności mogą być wykonywane tylko za zgodą prezesa sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Komornik nie ma prawa udzielać informacji osobom trzecim na temat prowadzonej egzekucji, dlatego też nie może dzwonić do sąsiadów i informować ich o swoich działaniach. Często jednak słyszy się o takich praktykach, ale są one niezgodne z prawem. Obowiązuje go zachowanie tajemnicy zawodowej.

Komornik ma 4 dni na przekazanie wierzycielowi wyegzekwowanych środków, chyba że przepisy mówią inaczej. Za każdy dzień zwłoki komornik zostaje obarczony odsetkami od kwoty, którą ma przekazać wierzycielowi.

Obowiązkiem komornika jest udzielanie informacji stroną postępowanie. Ma on obowiązek informować o podjętych czynnościach oraz udostępnić możliwość przeglądania akt, otrzymywania odpisów, kopii, dokumentów i wyciągów.

Jeśli komornik złamie prawo albo zaniecha jakichś czynności i przez to powstanie szkoda, ma obowiązek ją naprawić.

Najlepiej nie dopuść do tego, by komornik pojawił się w Twojej firmie i od razu poszukać pomocy u specjalistów, jak nasza kancelaria LTDBroker. Prowadzimy skup spółek z długami, pomagamy w likwidacji firm oraz zajmujemy się upadłością firmy. Chcesz zabezpieczyć się przed komornikiem, skontaktuj się z nami.